TTAB Trademark Opposition - Een eerste alternatief voor procesvoering?

Om het stadium op de juiste manier in te stellen, bent u de eigenaar van een handelsmerk, hetzij onder gewoonterecht, hetzij onder een handelsmerkregistratie van het United States Patent and Trademark Office (USPTO). toepassing die verwarring bij de consument kan veroorzaken. U hebt niet alleen ontdekt dat deze derde partij een handelsmerk gebruikt waarvan u denkt dat het een handelsmerkinbreuk vormt, maar u heeft ook vastgesteld, waarschijnlijk door het gebruik van handelsmerkbewaking, dat de oppositieperiode voor dit USPTO-handelsmerk nadert. De vraag wordt – wat doe je vervolgens?

De USPTO heeft een organisatie die bekend staat als de Trademark Trial and Appeal Board. Deze commissie, gewoonlijk de TTAB genoemd, behandelt merkopposities op verschillende gronden. De hangende handelsmerkregistratie zou in dit geval bijvoorbeeld worden aangevochten omdat deze verwarrend is en lijkt op een bestaand handelsmerk waarop u eerdere rechten claimt. Er zijn echter nog andere redenen waarom tegen een merk bezwaar kan worden gemaakt tijdens de oppositieperiode, zoals generiek, kleinerend of frauduleus zijn. Hoe dan ook, u heeft slechts 30 dagen de tijd om een ​​bezwaarschrift in te dienen bij de TTAB. Deze termijn van 30 dagen wordt de bezwaartermijn genoemd. Deze oppositietermijn gaat in op het moment dat de lopende merkaanvraag ter oppositie wordt gepubliceerd in het zogenaamde Publicatieblad.

Als het uw doel is ervoor te zorgen dat uw merk beschermd en afdwingbaar blijft en dat er geen verwarring bij de consument op de markt ontstaat, moet u beslissen hoe u dit inbreukmakende gebruik aanpakt. Hoewel een vordering wegens merkinbreuk onder de Lanham-wet bij de federale rechtbank een optie is, is het belangrijk dat u ook een TTAB-oppositieprocedure overweegt. De oppositieprocedure maakt het mogelijk om oppositie in te dienen, vergelijkbaar met een contentieuze klacht, en aan te tonen waarom het merk niet moet worden ingeschreven. Administratieve procedures zijn vergelijkbaar met rechtszaken in die zin dat er vereisten zijn op grond van federale regels waarnaar binnen de TTAB specifiek wordt verwezen als de Trademark Rules of Practice. Zodra het bezwaarschrift is ingediend, omvat een typische oppositieprocedure het volgende:

tijd om te antwoorden

Ontdekkingstermijn

Ontdekking wordt geopend

Eerste bekendmakingen verschuldigd

Deskundigenverklaringen verschuldigd

De ontdekking eindigt

Pre-Trial Disclosures van eiseres

Einde van de proefperiode van 30 dagen van de aanvrager

De onthullingen van de verdachte voorafgaand aan het proces

Einde van de proefperiode van 30 dagen van de verdachte

Weerlegging van de weerlegging van de eiser

De wederhoortermijn van 15 dagen van de aanvrager loopt af

Aan het einde van de bovengenoemde fasen zal de TTAB een beslissing nemen over het al dan niet handhaven van de oppositie. Als de oppositie slaagt, wordt deze gehandhaafd en kan het merk niet worden ingeschreven.

Hoewel u er uiteindelijk niet alleen zeker van wilt zijn dat ze geen handelsmerk van de USPTO hebben ontvangen, maar ook zeker wilt zijn dat al het gebruik ervan is gestaakt. Hoewel een gerechtelijk bevel nodig zou zijn om de stopzetting van elk gebruik te verzekeren of om schadevergoeding te innen, kan een beslissing van de TTAB de aanzet zijn die nodig is om de vermeende inbreukmaker zover te krijgen om elk gebruik van het merk te staken. Wat nog belangrijker is, is dat het vaak goedkoper is dan een rechtszaak over handelsmerken en dat alle problemen onmiddellijk onder de aandacht van de betrokken partijen worden gebracht, zodat er een oplossing mogelijk is. Daarom moet een oppositie tegen een TTAB-handelsmerk worden beschouwd als onderdeel van de handhavingsstrategie van elke handelsmerkeigenaar.

Een voor de TTAB verschenen merkengemachtigde kan u adviseren over uw specifieke mogelijkheden, risico’s en strategieën. Iedereen die een geregistreerd handelsmerk wil verkrijgen of rechten onder een dergelijk handelsmerk wil afdwingen, dient zich vertrouwd te maken met de TTAB. EEN TTAB merkengemachtigde kan helpen.

Previous articleWaarom u een vastgoedadvocaat nodig heeft bij het kopen van een huis
Next articleDe primeur op het gebied van leningaanpassingsbedrijven

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here