S-Corporation - Maak de keuze

Zodra u besluit een bedrijf voor uw bedrijfsentiteit op te richten, komt u al snel voor een andere vraag te staan. Moet het bedrijf belasting betalen als een “C” of “S” bedrijf?

Er bestaat veel onduidelijkheid over de fiscale bestemming van een vennootschap. Het eerste dat u moet begrijpen, is dat een bedrijf standaard een “C” -aanduiding heeft. Als een “C” -entiteit zal het bedrijf zijn eigen belastingen indienen en betalen, waarbij winsten en salarissen naar werknemers en aandeelhouders gaan. Omdat werknemers en aandeelhouders persoonlijke belastingen op uitkeringen moeten betalen, worden “C”-bedrijven beschouwd als entiteiten met dubbele belasting. Dit wordt over het algemeen als iets negatiefs gezien.

Een “S”-bedrijf is het antwoord van de regering op de kwestie van dubbele belastingheffing. De entiteit fungeert in wezen als een doorlopende belastingstructuur. De “S” Corporation dient een belastingaangifte in bij de IRS, maar het is slechts een informatieve belastingaangifte. Dit betekent dat er geen belasting wordt betaald. In plaats daarvan worden de bedrijfsfinanciën doorgegeven aan de persoonlijke belastingaangifte van de aandeelhouders. Aandeelhouders dienen vervolgens belasting in en betalen dienovereenkomstig aan de IRS.

Om de bedrijfsstatus “S” te verkrijgen, moet u positieve actie ondernemen bij de IRS. In het bijzonder moet u een aanvraag indienen om te worden aangewezen als een “S”-bedrijf. Het verzoek in kwestie is formulier 2553. Dit formulier moet worden ingediend binnen 2,5 maand na de oprichting van de entiteit of binnen een jaar voorafgaand aan het jaar waarin u de aanwijzing wilt laten doen. Voordat u de aanwijzing indient, moet u natuurlijk uw werkgeversidentificatienummer hebben. Dit kan worden verkregen met formulier SS-4.

Het is belangrijk om te onthouden dat er beperkingen zijn op wat bedrijven kunnen indienen als een “S” bij de IRS. De aanwijzing is alleen beschikbaar voor kleine, nationaal gevestigde bedrijven. Bovendien mag het bedrijf niet meer dan 100 aandeelhouders hebben en moeten ze allemaal unaniem de verkiezing accepteren. De aandeelhouders kunnen geen andere bedrijven zijn, hoewel er enkele uitzonderingen zijn wanneer er sprake is van zakelijke trusts. Een aandeelhouder kan ook geen buitenlandse vreemdeling zijn. Ten slotte kan de vennootschap slechts één soort aandelen hebben, hoewel de stemrechten kunnen verschillen.

Een gebied waar de staatswet problemen met verkiezingen kan veroorzaken, is op het gebied van gemeenschapseigendom. Sommige staten, zoals Californië, beschouwen het huwelijk als het verlenen van bepaalde rechten aan beide echtgenoten, of ze het nu beseffen of niet. Als u in een dergelijke staat woont, moet uw niet-betrokken echtgenoot ook instemmen met de “S” -verkiezing, anders kan zij ongeldig worden verklaard. Waarom? Ze bezitten in feite een deel van uw aandelenpositie in het bedrijf.

Het maken van de “S” -aanduiding voor een bedrijf is niet zo moeilijk, maar veel nieuwe entiteiten komen in de problemen omdat ze de aanduiding niet tijdig opvolgen. Zorg ervoor dat u op de hoogte blijft van de indiening, anders moet u nog een jaar wachten om de aanwijzing te maken.

Previous articleOnroerend goed in Kenia: wetten en procedures voor kopen/verkopen
Next articleAankoop van onroerend goed op Cyprus

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here