Octrooiadministratie in India

De administratie van octrooiaangelegenheden in India wordt uitgevoerd door het Patent and Trademark Office. Dit kantoor valt onder de bevoegdheid van het Department of Industrial Policy and Promotion, onder het ministerie van Handel, de regering van India. De Comptroller General of Patents, Designs and Trademarks is verantwoordelijk voor administratieve processen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten, waaronder patenten. Er zijn vier octrooibureaus op vier verschillende locaties in India om het indienen van octrooiaanvragen onder Indiase onderzoekers en wetenschappers te vergemakkelijken. Het hoofdkantoor van Patents is gevestigd in Kolkata, terwijl de merkkantoren zich in Mumbai, Delhi en Chennai bevinden.

Deze vier kantoren hebben jurisdictie over verschillende staten van het land. De hiërarchie van het Octrooibureau omvat de Controller General of Patents, Designs and Trademarks, die wordt ondersteund door de Principal Joint Controller of Patents and Designs. De Joint Controller of Patents and Designs rapporteert aan de Principal Joint Controller. De Joint Controller houdt toezicht op de taken van de Assistant Controllers die toezicht houden op de Assistant Controller of Patents, Designs and Trademarks.

Het onderzoek van octrooiaanvragen wordt uitgevoerd door octrooionderzoekers. De regering van India heeft in Nagpur een Patent Information System (PIS) opgezet dat diensten levert voor patenten en het zoeken naar patenten. PIS geeft informatie aan onderzoekers en wetenschappers. In 2002 is het Opleidingsinstituut Intellectuele Eigendom (IPTI) opgericht. Het IPTI geeft trainingen aan personeel dat zich bezighoudt met intellectueel eigendom en organiseert daarnaast bewustwordingsprogramma’s voor juristen en onderzoekers.

Het Octrooibureau houdt twee keer per jaar een octrooigemachtigdenonderzoek. Een succesvolle kandidaat kan dan aan de slag als geregistreerd octrooigemachtigde. Het onderzoek vindt plaats op het hoofdkantoor en in de drie regiokantoren.

Previous articleHoe advocaten gewetensvol kunnen omgaan met de komende veranderingen in de advocatuur
Next articleVier juridische opties om te overwegen met uw advocaat voor verkeersongevallen

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here