Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) - Een korte introductiecursus MVO

1. Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen?

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is in wezen een bedrijfsgeweten dat wordt overgenomen door bedrijven, dat zijn eigen gedragscode oplegt, die niet noodzakelijkerwijs wettelijk verplicht is. Het is het verantwoordelijkheidsgevoel van bedrijven tegenover de gemeenschap en de omgeving waarin ze opereren. Er zijn over het algemeen drie elementen: respect voor het milieu, bijdrage aan de gemeenschap en respect voor werknemers. Het verschilt van bedrijfsethiek, dat over het algemeen verwijst naar praktijken binnen een bedrijf, terwijl MVO primair betrekking heeft op externe partijen, zoals burgers en de samenleving als geheel, ook wel bekend als stakeholders. MVO wordt vaak geassocieerd met de term triple bottom line (TBL) en de drie P’s, profit, people en planet. Elk van deze drie actoren zou moeten profiteren van het bestaan ​​en de activiteiten van een onderneming.

Terughoudendheid en eerlijkheid

MVO gaat evenzeer over het uitoefenen van matiging als over het naleven van wetten voor goede praktijken, zoals gelijke kansen en gendergelijkheid. Het is één ding voor grote bedrijven om hun bezorgdheid uit te spreken over hun verreikende effecten op de samenlevingen waarin ze leven, maar voor hen is het iets heel anders om principes zoals het voorzorgsbeginsel in de praktijk te brengen met betrekking tot mogelijke milieuschade die kan worden toegebracht aan een ecosysteem. Om een ​​juridisch aforisme te parafraseren: MVO moet niet alleen gedaan worden, het moet ook gezien worden als gedaan. Het is niet ongebruikelijk dat bedrijven zich voordoen als goede bedrijfsburgers terwijl ze kopen van buitenlandse bedrijven die werknemers in dienst hebben in derdewereldlanden met “slaven” arbeidswetten. Zonder iets negatiefs te willen verspreiden, is een klein aantal zeer bekende merken in dit opzicht zeker op de vingers getikt.

Evenwichtswet

MVO is verwant aan bedrijfsethiek die wordt toegepast op grote bedrijven en hun effecten op de samenlevingen waarin ze bestaan. Zo stelt duurzame groei vaak grenzen aan de groei, wat gemakkelijk kan leiden tot lagere inkomsten. Hoewel aandeelhouders de limieten kunnen respecteren die worden opgelegd door impactstudies of filantropische investeringen voor het algemeen belang, is MVO een permanente evenwichtsoefening om zowel aandeelhouders als belanghebbenden tevreden te stellen. Terwijl bedrijven met winstoogmerk een verantwoordelijkheid hebben jegens aandeelhouders om winst te maken en groei te bevorderen, vereist MVO dat deze belangen worden afgewogen tegen de bredere zorgen van de samenleving en individuen, waarbij de behoeften aan winstgevendheid worden afgewogen tegen normen die zorgen voor eerlijke handelspraktijken, zorg voor het milieu en eerlijke Handelspraktijken.

Previous articleReverse Lookup en Header Trace om cyberstalking te stoppen
Next articleHoe u onroerend goed te koop kunt vinden met een desktop-vastgoedzoeker

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here