Maatschappelijk verantwoord ondernemen en HR-implicaties

Zoals we elke dag zien, geven bedrijven enorme hoeveelheden geld uit om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Mijn eerste reflectie betreft de redenen waarom bedrijven “sociaal” en “ethisch” actief zijn en wat de belangrijkste kwesties zijn van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

Er zijn veel verwijzingen naar maatschappelijk verantwoord ondernemen, ook wel maatschappelijk verantwoord ondernemen genoemd, op onze werkplekken, in de media, bij de overheid en in onze gemeenschappen. Bedrijven kunnen maatschappelijk verantwoord zijn in verschillende dimensies: milieu, economische bijdrage aan de gemeenschap, progressieve relaties met belanghebbenden, zoals toewijding aan consumentenveiligheid of respect voor mensenrechten.

MVO betekent een verbintenis van een bedrijf om zijn rol in een samenleving op een verantwoorde en duurzame manier te beheren (Akgeyik, 2005).

Een aantal gebeurtenissen in de afgelopen jaren, zoals de spraakmakende financiële schandalen bij Enron en WorldCom, de illegale arbeid van kleding- en sportschoenenfabrikanten in de detailhandel en ‘onder tafel’ die bedrijven hebben gekregen. Daarom worden reputatie, merk, integriteit en vertrouwen steeds meer gezien als belangrijke maatstaven voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

De belangrijkste MVO-kwesties die bedrijven serieus nemen, zijn die met betrekking tot reputatie- en merkverbetering, verantwoording en transparantie, risicobeheer (beheer van investeerdersvertrouwen is een andere factor die de MVO-businesscase ondersteunt) en de “oorlog om talent” op basis van arbeidstekort. in de komende 10 tot 25 jaar maken bedrijven bijzondere inspanningen om aan te trekken, te ontwikkelen, te motiveren en te behouden. Bovendien resulteert de talentenoorlog in een toestroom van “beste baan”-onderscheidingen. Een sterk argument voor MVO is dus talentmanagement op korte en lange termijn.

Evenzo beïnvloedt MVO vandaag het concurrentievoordeel van een bedrijf via twee belangrijke waardebepalende factoren: 1) bedrijfsreputatie en merk; en 2) menselijk kapitaal (Paul Lee, 2008) HR-managers beginnen leiderschapsrollen op zich te nemen om beide gebieden aan te pakken.
Zouden bijvoorbeeld de incidenten bij Enron en Worldcom vermeden worden als het wervingsproces managers die wettelijke verplichtingen overtreden en op heterdaad betrapt worden op heterdaad zou identificeren en op voorhand zou ontslaan?

HR speelt een belangrijke rol in bedrijven om MVO-normen te behalen. HR-managers kunnen invloed uitoefenen op drie belangrijke MVO-normen – ethiek, arbeidspraktijken en maatschappelijke betrokkenheid – die direct of indirect van invloed zijn op werknemers, klanten en de lokale gemeenschap.

Welke soorten arbeidspraktijken kunnen in bedrijven worden gepromoot om meer MVO te worden? Human resource managementpraktijken bevorderen de persoonlijke en professionele ontwikkeling van werknemers, diversiteit op alle niveaus en empowerment. Een andere HR-praktijk is om werknemers te zien als gewaardeerde partners, die recht hebben op eerlijke werkpraktijken, concurrerende lonen en secundaire arbeidsvoorwaarden, en een veilige, intimidatievrije en gezinsvriendelijke werkomgeving.

Wat kunnen HR-managers doen om het HR CSR-dashboard te monitoren? Enkele ideeën die volgens recente studies als checklist kunnen dienen (Fenwick, 2008 & Lockwood, 2004)

• Creëer een sterke organisatiecultuur rond de kernwaarden van het bedrijf.
• Scan de omgeving om potentiële bedreigingen te identificeren (bijvoorbeeld concurrentie om talent binnen de branche van de organisatie).
• Versterken van de persoonlijke en professionele capaciteiten van het personeel (bijvoorbeeld het ontwikkelen van intellectueel kapitaal binnen de organisatie en in samenwerking met andere organisaties).
• Neem ethische kwesties op in de prestatiemaatstaven van het personeel.
• Ondersteuning van participatieve besluitvorming.
• Zorgen voor de hoogste normen op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk.
• Stimuleer actieve betrokkenheid bij gemeenschapsactiviteiten.

Referenties:

– Akgeyik, T. (2005) Human Resource Management-dimensies van maatschappelijk verantwoord ondernemen in Turkije: een onderzoek. Publicatieblad van de Academie voor Bedrijfskunde en Economie, januari 2005.

– Fenwick, Tara en Bierema, Laura (2008), “Maatschappelijk verantwoord ondernemen: uitdagingen voor professionals bij de ontwikkeling van human resources”. Internationaal tijdschrift voor training en ontwikkeling, Vol. 12, nummer 1, p. 24-35 maart 2008.

– Lockwood, NR (2004). Maatschappelijk verantwoord ondernemen: leiderschapsrol HR. SHRM, december. Opgehaald van (http://www.shrm.org/Research/quarterly/1204RQuart.asp#summary).

– Paul Lee, M. (2008). Een overzicht van theorieën over maatschappelijk verantwoord ondernemen: de evolutionaire reis en de weg vooruit. International Journal of Management Journals, 10(1), 53-73.

– Trudel, R., & Cotte, J. (2008 5). Loont ethiek? Wall Street Journal online, pagina R1.

Previous articleGrondbeginselen van het contractenrecht
Next articleInvesteringen in onroerend goed in het prachtige Cyprus

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here