Kenmerken van een naamloze vennootschap

Een buitenlandse investeerder die zich in India wil vestigen, moet met verschillende factoren rekening houden voordat hij beslist welk type zakelijke entiteit hij kiest. De Limited Liability Company (LLP) wint aan populariteit met de vele voordelen die het de ondernemer biedt. LLP is een zakelijke entiteit die de beperkte aansprakelijkheid van een bedrijf combineert met de flexibiliteit van een partnerschap.

LLP-registratie in India vereist dat de LLP actief is in een sector waar 100% FDI is toegestaan

We hebben de kenmerken van een LLP opgesomd die u zouden moeten helpen een weloverwogen beslissing te nemen.

De aansprakelijkheid van de partner is beperkt

Een van de belangrijkste redenen voor het registreren van een LLP is beperkte aansprakelijkheid. Beperkte aansprakelijkheid betekent beperkte blootstelling aan financiële risico’s door de investeerders van een bedrijf. Beperkte aansprakelijkheid zorgt ervoor dat de aansprakelijkheid van de partner in de LLP beperkt is tot het bedrag van het geïnvesteerde kapitaal in de LLP.

Als Sam bijvoorbeeld Rs 50.000 heeft geïnvesteerd om een ​​LLP in India te starten. De maximale aansprakelijkheid die hij kan hebben is Rs 50.000. Met andere woorden, zijn potentiële verlies kan niet hoger zijn dan Rs 50.000. Hij is niet verantwoordelijk voor enige aansprakelijkheid boven dit oorspronkelijke bedrag van Rs 50.000.

Een ander belangrijk kenmerk van een LLP is dat de handeling van de ene partner geen invloed heeft op de andere partner. Als bijvoorbeeld de ene partner geld heeft geleend namens de LLP zonder medeweten van de andere partner, kunnen de andere partners niet aansprakelijk worden gesteld.

Overstappen en vertrekken

LLP heeft een gevoel van eeuwigdurende opvolging, de LLP kan blijven bestaan ​​ongeacht veranderingen in partners. Partners komen en gaan, maar de LLP blijft bestaan. Een partner van een LLP kan ontslag nemen en zijn winstbelang overdragen aan een andere persoon en de LLP verlaten. Uitstapformaliteiten kunnen worden vervuld door een eenvoudige endossement te ondertekenen.

Wettelijke naleving

Naamloze vennootschappen moeten 4 keer per jaar een vergadering van de raad van bestuur houden, waarvan minstens één keer per kwartaal. Het moet ook een jaarlijkse algemene vergadering houden en notulen van deze vergaderingen bijhouden. LLP’s zijn niet verplicht zich aan deze naleving te houden, tenzij anders vermeld in de LLP-overeenkomst.

LLP hoeft zijn rekeningen niet te laten controleren, tenzij de omzet Rs 40 Lacs overschrijdt of de kapitaalinbreng Rs 25 Lacs overschrijdt in een boekjaar.

Inkomstenbelasting

LLP’s hebben geen dividenduitkeringsbelasting (DDT), terwijl vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid in India DDT moeten betalen tegen 16,609% (bestaande uit toeslag en onderwijsbelasting) op dividenden die aan aandeelhouders worden betaald.

Het tarief van de inkomstenbelasting voor LLP is 30%. Winsten gedeeld door partners na betaling van belastingen zijn vrijgesteld van belasting.

Laten we naar een voorbeeld kijken

Jack en Jill beginnen een LLP met een winstverdeling van 50% tussen hen. In één boekjaar maakte de LLP een winst van Rs 10.00.000. De vennootschapsbelasting is Rs 3.00.000 (30% van de winst). Het saldo van Rs 7.00.000 werd verdeeld tussen Jack (Rs 3.50.000) en Jill (Rs 3.50.000). Jack en Jill hoeven geen inkomstenbelasting te betalen.

Maatschappij

LLP en Private Limited zijn rechtspersonen en een afzonderlijke juridische entiteit van haar partners en aandeelhouders. Vennootschap met beperkte aansprakelijkheidvergelijkbaar met een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, in staat is om contracten aan te gaan en onroerend goed in eigen naam te houden.

LLP-overeenkomst

LLP is georganiseerd en opereert op basis van een overeenkomst. De LLP-overeenkomst bevat de wederzijdse rechten, plichten en verplichtingen van de partner jegens elkaar en andere wettelijk bindende bepalingen.

Vergoeding en rente op kapitaal

Partners hebben recht op een vergoeding als werkende partner, op voorwaarde dat de LLP-overeenkomst dit toestaat.

LLP-partners komen ook in aanmerking om rente over het geïnvesteerde kapitaal in rekening te brengen tot 12% per jaar. Partners kunnen ook rente ontvangen op leningen aan de LLP, op voorwaarde dat de rentetarieven binnen de limieten vallen die zijn gespecificeerd in de Wet op de inkomstenbelasting.

Previous articleManieren om auteursrechtkwesties op te lossen
Next articleWerknemers aannemen en juridische problemen vermijden – Zeven fouten die werkgevers moeten vermijden bij het aannemen

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here