Intellectueel eigendom - De 3 branches: auteursrecht, octrooien en handelsmerken

Als je de zin hoort intellectueel eigendom, Waar denk je aan? Hoe kan iets dat in je geest bestaat als eigendom worden beschouwd? Komen uw ideeën over uw eigendom overeen met die van uw huis of uw auto?

Simpel gezegd, nee, uw ideeën zijn niet iets dat u kunt bezitten. Immers, als ideeën nooit op de markt werden gedeeld, waar zouden we dan zijn? Stel je voor dat Bill Gates zijn mening over de nieuwe BASIC-programmeertaal die hij en Paul Allen ontwikkelden nooit had gedeeld… zou Microsoft dan bestaan? Hoe zou dat onze wereld van vandaag hebben beïnvloed? Laten we nog verder teruggaan: hoe zou het leven zijn als Louis Pasteur zijn ideeën over warmtebehandeling, wat nu pasteurisatie wordt genoemd, nooit had gedeeld? Het delen van ideeën heeft ons gebracht waar we nu zijn, goed en slecht.

Dus wat is intellectueel eigendom?

Intellectuele eigendom zijn die ideeën die in een vorm zijn vastgelegd. Met andere woorden, het gaat NIET om het idee zelf, maar om de manier waarop het wordt gepresenteerd. Het zijn ook de wetten die zijn ingevoerd om deze presentaties van ideeën vast te leggen, te beheren en te regelen. Het kan een beetje moeilijk te begrijpen zijn. Laten we dus eens kijken naar een paar voorbeelden uit de drie takken van intellectueel eigendom: auteursrechten, patenten en handelsmerken.

Auteursrechten :

Voor dingen van artistieke aard kunnen auteursrechten worden verkregen. Dit omvat natuurlijk poëzie, films, sculpturen, muziek, fictie, enz. Maar kan ook dingen bevatten die niet noodzakelijkerwijs ‘artistiek’ in algemene zin voelen. Ook kunnen auteursrechten worden verkregen voor onder meer reclameteksten, games, software en plannen.

patenten:

Octrooien zijn zowel bescherming voor uitvindingen als belangrijke verbeteringen aan reeds bestaande uitvindingen. Uitvindingen worden meestal beschouwd als zaken als de elektrische lamp of grammofoon van Edison. Er zijn drie verschillende secties op het gebied van patenten: gebruik, ontwerp en fabriek. Gebruikspatenten beschermen de uitvinding in haar utilitaire zin (d.w.z. hoe ze werkt en hoe ze wordt gebruikt), terwijl ontwerpoctrooien de uitvinding beschermen in haar decoratieve aspect. Laten we voor een voorbeeld teruggaan naar Edison: hij verkreeg zowel een gebruiksoctrooi voor zijn elektrische lamp als een ontwerpoctrooi voor de uiterlijk/ontwerp van de elektrische lamp.

Merken:

Handelsmerken kunnen product- of servicenamen, logo’s, slogans, verpakkingen en zelfs geluiden en geuren zijn. In wezen kan een handelsmerk bijna alles zijn dat wordt gebruikt om een ​​bepaald product of een bepaalde dienst te identificeren. Het registreren van een handelsmerk verleent de eigenaar exclusieve rechten op het handelsmerk in de gespecificeerde branche. Natuurlijk is het noodzakelijk om het merk grondig te onderzoeken voordat u het deponeert, om er zeker van te zijn dat er geen mogelijkheid is om een ​​andere partij te schenden.

Overzicht

In een notendop zijn dit de drie takken van intellectueel eigendom. De vrije stroom van ideeën is en blijft belangrijk voor de ontwikkeling van onze wereld. Natuurlijk kan het beschermen van uw ideeën, in welke vorm dan ook, net zo belangrijk zijn. Zou Bill Gates de rijkste persoon ter wereld zijn als hij dat had gedaan niet al zijn intellectuele eigendomsrechten veilig gesteld?

Laat uw ideeën de vrije loop… maar zorg ervoor dat u uw intellectuele eigendom beschermt!

Previous articleAvaya zakelijke telefoonsystemen
Next articleZeven juridische redenen om uw merk te registreren

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here