Insidergeheimen over bedrijven: of waarom zou ik een bedrijf oprichten?

– “Waarom zou ik een bedrijf oprichten?” Ik kan dit bedrijf gewoon als eenmanszaak doen, toch? »

– “Is het niet ingewikkeld en duur om een ​​bedrijf op te richten?”

– “Ik run mijn bedrijf met mijn echtgenoot en we hebben een partnerschap. Waarom zouden we een bedrijf moeten hebben?”

Dit moeten de meest gestelde vragen zijn die ik, en mijn eigen financiële en juridische adviseurs, van onze klanten krijgen. De overgrote meerderheid van de mensen die een klein bedrijf of een bedrijf aan huis runnen, zijn eenmanszaken of partners van het moeder-en-pop-type. Toch schatten toonaangevende autoriteiten voor kleine bedrijven dat ten minste 90% van alle kleine en thuiswerkende ondernemers baat zou hebben bij het oprichten en exploiteren van een bedrijf als een essentieel onderdeel van de algemene structuur van hun bedrijf.

Als dit waar is, waarom kiezen zoveel ondernemers er dan toch voor om als eenmanszaak en beherende vennoot te opereren? En waarom zou je beter opnemen?

Het antwoord op de eerste vraag is meestal ofwel (1) onwetendheid over de enorme risico’s van op deze manier werken, of (2) gebrek aan bekendheid met bedrijven en andere juridische entiteiten en het gemak waarmee ze kunnen worden opgericht. Ik moet hieraan toevoegen dat als de eenmanszaak gevaarlijk is, de vennootschap onder firma meer dan twee keer zo gevaarlijk is. De vennootschap onder firma is namelijk standaard een vennootschap onder firma, waarbij elke vennoot verantwoordelijk is voor alle handelingen van de vennootschap, ook voor de beslissingen genomen door de andere vennoot waaraan hij niet heeft deelgenomen. Dat is pas schrikken!

Om de tweede vraag te beantwoorden, moeten we eerst vaststellen wat een samenleving precies is. Een onderneming is in de ogen van de wet een kunstmatige rechtspersoon die gescheiden is van de eigenaar/aandeelhouder. De rijken hebben geleerd dat er minstens drie grote voordelen zijn die zakendoen a
essentieel onderdeel van uw bedrijfsstructuur.

1. Bescherming van activa.

Het belangrijkste voordeel van het bedrijf is de bescherming die het biedt voor uw persoonlijke bezittingen.

Het bedrijf wordt gevormd wanneer u de juiste documenten – “statuten” in de Verenigde Staten – indient bij de relevante wetshandhavingsinstanties van de staat. Een bedrijf kan niet worden gevormd door een onderhandse overeenkomst tussen de partijen die ervoor kiezen het op te richten. Het kan alleen worden geboren door de staat waarin het is gevormd door het te creëren, en het heeft de rechten en plichten die zijn vastgelegd in de wetten van die staat.

Het belangrijkste hierbij is de notie van de bedrijfssluier – het is het schild dat de activa en activiteiten van uw bedrijf scheidt van de privépersoon en de activa van de eigenaar/aandeelhouder(s). Aangezien het bedrijf een aparte juridische entiteit is, als u bijvoorbeeld een adviseur of vertaler bent, of u heeft een kleine winkel, en iemand beweert schade te hebben geleden door uw bedrijf (bijvoorbeeld vanwege een slechte vertaling of een misstap in uw natte vloer) en juridische stappen ondernemen, lopen alleen de activa van uw bedrijf gevaar. De eiser mag uw persoonlijke woning of uw auto niet aanraken als deze van u is en niet van uw bedrijf.

Er zijn aanzienlijke verschillen tussen individuele staten en de mate van bescherming die zij toekennen aan de bedrijfssluier. In Californië zijn er bijvoorbeeld een aantal gelegenheden – te veel om gerust te zijn – waarbij de bedrijfssluier is doorboord, waardoor financiële roofdieren beslag kunnen leggen op de persoonlijke bezittingen van een ondernemer. Dit is bijna nooit gebeurd in Nevada, waardoor het de go-to-state is voor ondernemers die op zoek zijn naar activabescherming.

In een komende uitgave van deze e-nieuwsbrief zullen we een apart artikel uitgebreid wijden aan de samenleving in Nevada. Het is voor nu belangrijk op te merken dat een bijkomend voordeel van Nevada Corporation voor velen is dat Nevada geen staatsbelasting heft. Als u een onderneming uit Nevada gebruikt om zaken te doen in uw eigen thuisstaat buiten Nevada (zoals Californië, onze eigen thuisstaat), bent u mogelijk nog steeds onderworpen aan inkomstenbelasting in de staat Nevada. Vanwege de superieure bescherming van activa die wordt geboden door het bedrijf in Nevada, kan het echter de moeite waard zijn om een ​​bedrijf in Nevada op te richten. Juist om deze reden vormen een groot aantal ondernemers uit andere landen en andere staten Nevada-bedrijven.

2. S Corporation versus C Corporation: weet wat goed voor u is

De kwestie van de corporatie voor persoonlijke dienstverlening doet zich alleen voor met betrekking tot de corporatie C. Het andere type corporatie is een S corporatie, die, net als de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en de commanditaire vennootschap, een doorstroomentiteit is. Dat wil zeggen, het bedrijf zelf wordt niet als entiteit belast – in plaats daarvan wordt het netto-inkomen doorberekend aan aandeelhouders (zoals een man en vrouw) en wordt het belast op de individuele belastingaangifte van de aandeelhouder/eigenaar.

Er zijn situaties waarin het opzetten van een S-bedrijf de voorkeur verdient boven het gebruik van een C-bedrijf en u verwacht niet dat uw bedrijf meer dan $ 150.000 zal verdienen, een S-bedrijf is de beste keuze. Er zijn echter limieten aan wie lid kan zijn van een S-corporatie en er zijn limieten aan voordelen in een S-corporatie.

Een geavanceerde bedrijfsstructuur zal waarschijnlijk gebruik maken van zowel het bedrijf C als het bedrijf S. Aan de andere kant, vanwege de aard van bedrijven, zult u nooit een van beide soorten bedrijven willen gebruiken om onroerend goed te houden. In plaats daarvan wilt u een naamloze vennootschap of een commanditaire vennootschap gebruiken. Als u echter een vastgoedinvesteerder bent, kan er nog steeds ruimte zijn voor een S- of C-Corporation in uw algehele bedrijfsstructuur. Een bedrijf kan bijvoorbeeld worden gebruikt om uw activa in een andere entiteit te beheren.

Of – en dit is een strategie die kan worden gebruikt om verschillende soorten zaken te doen – het bedrijf kan deel uitmaken van een andere zakelijke entiteit. Als u bijvoorbeeld een commanditaire vennootschap wilt aangaan, moet u een beherend vennoot hebben. Maar de beherende vennoot is verantwoordelijk voor alle genomen beslissingen en de daaruit voortvloeiende aansprakelijkheid – kortom de beherende vennoot heeft onbeperkte aansprakelijkheid. Een slimme optie is dus om een ​​S- of C-bedrijf als algemene partner te gebruiken. Zo heb je een beherend vennoot met de beperkte aansprakelijkheid verbonden aan de vennootschap.

3. Weet hoe u uw bedrijf goed kunt beheren om de bedrijfssluier intact te houden

Waar u uw bedrijf ook vestigt, u moet ervoor zorgen dat u de juiste formaliteiten volgt, anders kan uw bedrijfssluier heel gemakkelijk worden doorboord, waardoor het doel van de oprichting teniet wordt gedaan. Zelfs als u een accountant heeft die uw boekhouding en belastingaangifte doet, is het uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u het goed doet.

Denk hierbij aan het regelmatig houden van vergaderingen en het notuleren in uw register, het uitgeven van aandeelbewijzen en andere formaliteiten.

persoonlijk dienstverlenend bedrijf

Een laatste probleem dat vooral voor freelance consultants, vertalers en andere professionals kan ontstaan, betreft de “Personal Service Corporation”. Er zijn twee verschillende categorieën professionals die door dit probleem kunnen worden getroffen: degenen, zoals advocaten, accountants, psychologen en medische professionals, die volgens de staatswet verplicht zijn om . Deze bedrijven worden automatisch door de IRS geclassificeerd als persoonlijke servicebedrijven.

Bovendien heeft de IRS de definitie van “persoonlijke service” uitgebreid tot elk werk, zoals vertaling of advies, dat persoonlijk wordt geleverd door de eigenaar/aandeelhouder. Dit is met name van belang als u alleen werkt als individu of als koppel. Als 95% of meer van uw inkomen afkomstig is van werken in deze activiteit voor persoonlijke dienstverlening, wordt het bedrijf een bedrijf voor persoonlijke dienstverlening.

De reden dat dit zorgwekkend is, is dat een bedrijf voor persoonlijke dienstverlening dat is opgericht als een C-bedrijf onderworpen is aan een vast belastingtarief van 35% en een lagere limiet ($ 150.000) voor de gecumuleerde winst (normaal $ 250.000). Het is echter geen onoverkomelijk obstakel om de vruchten te plukken van het opnemen van:

1. Ten eerste maken de andere voordelen van oprichting de C-corporatie altijd de voorkeur boven een andere structuur, zoals eenmanszaak. Dit kan met name interessant zijn als anders een koppel met een hoog inkomen in een hogere belastingschijf zou kunnen vallen.

2. Ten tweede is het mogelijk om uw bedrijf zo te structureren dat meer dan 5% van het bedrijf afkomstig is van werk dat geen persoonlijke dienstverlening is van de eigenaar/aandeelhouder. Een vertaler of adviseur kan bijvoorbeeld een filiaal van het bedrijf hebben dat zich bezighoudt met netwerkmarketing – zoals een gezondheidsprofessional een natuurvoedingswinkel of een andere inkomstengenererende activiteit kan hebben – zodat het bedrijf niet langer wordt beschouwd als een bedrijf voor persoonlijke dienstverlening. .

Zoals je kunt zien, is de samenleving een buitengewoon waardevol instrument, een instrument dat de rijken buitengewoon effectief hebben gebruikt. Als u als onafhankelijke contractant opereert en geen gebruik maakt van een bedrijf of het populaire alternatief voor een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, belemmert u uzelf hoogstwaarschijnlijk, beperkt u uw winstgevendheid en betaalt u buitensporige belastingen. Met de middelen die vandaag de dag voor ons beschikbaar zijn, vooral op internet, is er geen reden waarom de gemiddelde persoon niet gemakkelijk van dit waardevolle hulpmiddel zou kunnen gaan genieten. We hebben momenteel 3 entiteiten die we zelf hebben opgericht en die ons alleen de kosten hebben gekost van de verschillende bronnen die we hebben gekocht plus de door de staat Californië vereiste aanvraagkosten en verzendkosten om ze op te zetten. En we hebben ervoor gezorgd dat we de juiste formulieren hebben verkregen via de bronnen die we op onze bronnenpagina vermelden, zodat we de wettigheid van deze entiteiten kunnen handhaven.

“Kan ik niet wachten en als eenmanszaak of vennoot beginnen en later oprichten? wordt ons vaak gevraagd.

Zeker als je het niet erg vindt om al je persoonlijke bezittingen in gevaar te brengen, hogere belastingen te betalen en meer kans hebt om gecontroleerd te worden door de IRS. Sommige mensen doen de dingen liever op de moeilijke manier, maar gewapend met de juiste informatie en middelen is er geen reden om dat te doen.

Ook als u besluit om u te laten bijstaan ​​door een fiscalist met de formaliteiten, doet u dat best gewapend met de kennis die nodig is om te beoordelen of de aanbevelingen die zij doen inderdaad in uw belang zijn.

U weet op zijn minst genoeg om onmiddellijk naar de dichtstbijzijnde uitgang te gaan als een “expert” die u raadpleegt u vertelt dat u “geen juridische entiteit hoeft” op te richten om uw bedrijf te runnen.

Copyright 2006 Azur Pacific Associates

Previous articleShelf Corporations – De voor- en nadelen
Next articleDe verschillende soorten bedrijven

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here