Het belang van de advocatuur in onze samenleving

Over het algemeen moeten procesadvocaten de basisbeginselen van recht en rechtvaardigheid begrijpen. Juridisch professional zijn kan vermoeiend zijn, maar ook erg opwindend en lonend, omdat het de levens van veel mensen kan beïnvloeden. Recht oefenen is inderdaad een geweldige ervaring.

Net als elke andere categorie professionals, zoals artsen, wetenschappers en ingenieurs, hebben ook advocaten een bepaalde norm die de advocatuur vereist. Ze moeten het goede voorbeeld geven aan mensen door de wetten van het land te respecteren. Indien zij dit niet doen, kan dit worden beschouwd als een reden voor intrekking van hun vergunning om hun beroep uit te oefenen.

Hoewel er advocaten zijn die de advocatuur in het algemeen uitoefenen, kiest de meerderheid van hen voor hun specialisatie. Hier is een lijst van enkele rechtsgebieden:

  • Maritieme advocaten – helpen cliënten bij het oplossen van geschillen zoals aansprakelijkheid voor vracht- en passagiersschepen, claims inzake olieverontreiniging, regulering van waterbronnen, internationale handel, maritiem letsel, scheepsgeschillen over vracht en andere.
  • Luchtvaartadvocaten – behandelen zaken met betrekking tot beveiliging van vliegreizen.
  • Civil Rights Advocates – verdedigen de rechten en privileges van de mensen onder de Amerikaanse grondwet. Deze omvatten onder andere het recht om te stemmen, vreedzame vergadering, persvrijheid, het recht tegen slavernij.
  • Bedrijfsjuristen – verlenen bijstand aan bedrijfsentiteiten bij hun oprichting, organisatie en ontbinding.
  • Strafrechtadvocaten – behandelen strafzaken of overtredingen van openbare wetten die kunnen leiden tot boetes en/of gevangenisstraf. Ze kunnen optreden als aanklagers of als verdedigingsadvocaten.
  • Arbeidsrechtadvocaten – treden op als pleitbezorgers van een goede werkgever/werknemer relatie. Zij behandelen zaken als mishandeling door de werkgever, intimidatie, onredelijk ontslag, arbeidsongeschiktheid en andere overtredingen van het arbeidsrecht.
  • Letselschadeadvocaten – helpen gewonde slachtoffers van nalatigheid of strikte aansprakelijkheid. Ze zorgen ervoor dat de benadeelde partij een passende schadevergoeding krijgt van de verantwoordelijke partij die hun pijn en lijden heeft veroorzaakt en zullen gedaagden ervan weerhouden soortgelijke daden in de toekomst te plegen.
  • Familierechtadvocaten – behandelen familiegerelateerde zaken zoals legitimatie van het huwelijk, echtscheiding, nietigverklaring, eigendomsregelingen, legale adoptie, kindermishandeling en ontvoering van minderjarigen,

Terwijl een aantal mensen denkt dat procesadvocaten hun beroep uitsluitend met winstoogmerk uitoefenen, biedt een grote meerderheid van deze juridische professionals hun bijstand tegen lage kosten of soms gratis aan. In feite wegen de overweldigende voordelen van het inhuren van een advocaat veel zwaarder dan de kosten van het inhuren van een advocaat.

Met deze notitie moeten deze nobele beoefenaars van juridische beroepen worden geprezen voor hun goede relaties; om onze rechten te beschermen en ervoor te zorgen dat gerechtigheid te allen tijde zegeviert. Zonder hun deskundige diensten zal law and order zeker een droom blijven.

Previous article9 tips voor het inhuren van een goede vastgoedadvocaat
Next articleBeschrijvende handelsmerken

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here