Handelsmerkregistratie in China

China is met zijn circa 1,3 miljard inwoners een aantrekkelijke markt voor veel bedrijven. Degenen die zich willen aansluiten bij de beweging om hun producten in China op de markt te brengen, moeten de bescherming van intellectueel eigendom in China serieus overwegen. In tegenstelling tot sommige landen biedt China geen bescherming voor niet-geregistreerde handelsmerken onder het gemeen recht. China hanteert een “first-to-file”-systeem voor handelsmerken, wat betekent dat het recht op een handelsmerk berust bij de eerste partij die het registreert.

Over het algemeen kan het proces van het aanvragen van een handelsmerk in China hieronder worden samengevat:

1. Vraag een intellectueel eigendomsagent/advocaat om voor u een aanvraag in te dienen. Les lois chinoises exigent que les étrangers sans adresse permanente en Chine engagent un agent agréé par l’État s’ils souhaitent enregistrer une marque en Chine Même si vous avez une adresse permanente en Chine, il est conseillé de faire appel à un agent pour le doen.

2. Alvorens de registratie van een merk aan te vragen, moet de aanvrager een vooronderzoek doen bij het Chinese Trademark Office om vast te stellen of er al een soortgelijk merk is geregistreerd.

3. Vul alle officiële formulieren en documenten in. Het Chinese merkenbureau accepteert alleen documenten die in het Chinees zijn ingediend.

4. Er zijn in totaal 42 handelsmerkklassen in China. Je moet je voor minimaal één van de lessen aanmelden.

5. Indien u aanspraak kunt maken op voorrangsregistratie, dient u uw voorrangsbrief met de juiste vertaling bij de aanvraag te voegen. Deze documenten moeten worden gewaarmerkt door de bevoegde instanties.

6. Zodra alle benodigde documenten zijn ingediend bij het China Trademark Office (http://sbj.saic.gov.cn/english/index_e.asp), zal het Office de documenten beoordelen om ervoor te zorgen dat ze conform zijn.

7. Indien het Merkenbureau na een vooronderzoek ervan overtuigd is dat het merk waarvoor inschrijving wordt aangevraagd niet overeenstemt met of identiek is aan bestaande geregistreerde merken, verleent het een voorlopige goedkeuring en publiceert het het merk in de Staatscourant van het vooronderzoek.

8. De Chinese merkenwet (http://trademarks.qiliqulu.com/china-trademark-registration.php) bepaalt dat tegen handelsmerken die in de Preliminary Examination Gazette worden gepubliceerd gedurende een periode van 3 maanden publiekelijk verzet kan worden aangetekend. In geval van oppositie informeert het Merkenbureau de aanvrager.

9. Na ontvangst van het bezwaarschrift van het Merkenbureau heeft de aanvrager 15 dagen de tijd om te reageren en een administratieve herziening aan te vragen.

10. Indien de aanvrager niet tevreden is met de uitkomst van de herziening, kan hij of zij binnen 30 dagen na ontvangst van de kennisgeving van de herzieningsbeslissing administratief beroep instellen bij de Rechtbank.

11. Indien geen enkele partij oppositie indient tegen een merk dat binnen drie maanden een voorlopige goedkeuring heeft gekregen, registreert het Merkenbureau het merk en publiceert het een bericht van inschrijving in het Merkenblad.

Previous articleWin advies in bij een landrechtexpert
Next articleCorporate Banking – Essentiële vereiste van grote bedrijven

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here