Een woning kopen in Roemenië - Vastgoedrecht in Roemenië

Als u op zoek bent naar een vakantiewoning of een tweede huis of wilt investeren in Roemenië, Transsylvanië of de Zwarte Zee en u bent een buitenlands staatsburger/investeerder, dan zijn er een paar dingen die u moet weten over de procedure en de Roemeense grondverwervingskosten. of Roemeense huizen.

Na 2012 kunnen buitenlandse burgers EU-burgers (niet-Roemenen) een huis of een appartement in Roemenië kopen en vrijelijk Roemeens onroerend goed kopen en verkopen, zonder beperkingen. Naast de verkoopprijs van het onroerend goed zijn er nog andere kosten verbonden aan het kopen van een onroerend goed in Roemenië.

Als u ervoor heeft gekozen om met een Roemeense makelaar/makelaar samen te werken, kunt u een extra commissie van ongeveer 2-4% van de onroerendgoedprijs verwachten. De lokale belasting bedraagt ​​2-4% van de onroerendgoedprijs. De ondertekening van een contract moet worden bekrachtigd door een notaris die het voorlegt aan de certificering door het Kadaster dat verantwoordelijk is voor de onroerendgoedregisters. De kosten van de Roemeense notaris vertegenwoordigen ongeveer 0,5 tot 1% van de aankoopprijs. U moet ook een vergoeding betalen aan het Kadaster (“Cartea Funciara”) om de akte van levering te registreren. Roemeense kadasterkosten voor het kopen van onroerend goed variëren van 1-3%, afhankelijk van hoe lang de verkoper het onroerend goed in bezit had en de waarde van het onroerend goed.

Het Roemeense eigendomsrecht bepaalt dat burgers van EU-lidstaten, in EU-lidstaten opgerichte rechtspersonen en staatlozen die in een EU-lidstaat gedomicilieerd zijn, alleen grond in Roemenië kunnen kopen als de grond na 5 (vijf) jaren vanaf de toetreding van Roemenië tot de EU (vanaf 1 januari 2012); alleen voor landbouwgrond en bosgrond Duur van 7 (zeven) jaar vanaf de toetreding van Roemenië tot de EU (vanaf 1 januari 2014).

Maar voor burgers, rechtspersonen en staatlozen die niet afkomstig zijn uit een EU-lidstaat, bepaalt het Roemeense rechtssysteem dat zij land kunnen kopen in Roemenië, onder de voorwaarden van de internationale verdragen tussen Roemenië en de staten van herkomst over deze mensen, onder een wederzijdse basis.

Vanuit ons oogpunt zal een voorzichtige investeerder een Roemeense advocaat/een Roemeens advocatenkantoor inhuren, die nauw zal samenwerken met de notaris voor de verificatie van de eigendomstitel, het verkrijgen van het uittreksel uit het kadaster en het opstellen van de eigendomsoverdracht van het eigendom. Dit betekent dat de Roemeense advocaat handelt en als enige verantwoordelijk is jegens zijn cliënt, terwijl de notaris niet dezelfde mate van verantwoordelijkheid heeft jegens de koper.

Volgens de Roemeense wet zijn er drie basisrechten op land en gebouwen, zoals het eigendomsrecht; gebruiksrechten zoals pacht, vruchtgebruik, oppervlakte eigendom; franchise recht. Het beginsel van contractvrijheid vertegenwoordigt de centrale kern van het eigendomsrecht in Roemenië.

Soms kan een belegger/koper ervoor kiezen om een ​​voorverkoopovereenkomst aan te gaan, waarbij de verkoper ermee instemt het eigendom op een bepaalde datum aan de koper over te dragen in ruil voor een overeengekomen vergoeding. De inhoud van het voorverkoopcontract bepaalt alle commerciële en juridische voorwaarden van de eigendomsoverdracht, als voorwaarden voor de definitieve eigendomsoverdracht. Het sluiten van een dergelijk voorlopig koopcontract betekent niet de eigendomsoverdracht, maar legt bindende verplichtingen voor de partijen vast, bijvoorbeeld met betrekking tot de daarin voorziene schadevergoedingen of boetes, indien de verkoper weigert het definitieve notariële koopcontract te ondertekenen op de afgesproken datum.

Het doel van het aangaan van de voorverkoopovereenkomst is om de investeerder/koper te beschermen tegen eventuele aankopen van andere kopers en tegen vragen over de vaste prijs en duur van een toekomstige aankoop. Wat ons betreft is het essentieel dat de voorverkoopovereenkomst wordt gesloten bij een notaris en duidelijk de verkoopprijs en andere clausules vermeldt met betrekking tot de duur van de toekomstige aankoop. In dit geval kan het op verzoek van de koper voor de rechtbank worden verleden als akte van eigendomsoverdracht.

Een in Roemenië ondertekend verkoopcontract, in overeenstemming met de Roemeense wet, zal verplicht bepalen: de verplichtingen van de partijen voor de uitvoering van het verkoopcontract, de leveringsvoorwaarden en kwaliteit van de goederen en/of diensten, de voorwaarden, de wijze van betaling en betalingsgaranties, betalingsinstrumenten en prijsverzekering, contractueel risico, evenals de methode voor het oplossen van eventuele geschillen die voortvloeien uit het contract. Andere vereiste elementen zijn de volledige naam en identificatiegegevens van de partijen (voor rechtspersonen) en de naam van de persoon die het contract ondertekent (die een rechtspersoon vertegenwoordigt).

Ons team van Roemeense advocaten biedt een breed scala aan juridische diensten op het gebied van vastgoedrecht http://www.avocatsenroumanie.com

Previous articleDe kenmerken van fee simple in het vastgoedrecht
Next articleInvesteringen in onroerend goed – Strategie om informatie te verstrekken over de Indiase onroerendgoedwetgeving

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here