Corporate Governance en Compliance - India

Corporate governance is het geheel van processen, gewoonten, beleid, wetten en instellingen die van invloed zijn op de manier waarop een bedrijf wordt bestuurd, bestuurd of gecontroleerd. Corporate governance omvat ook de relaties tussen de vele betrokken stakeholders en de doeleinden waarvoor de onderneming wordt bestuurd. De belangrijkste stakeholders zijn de aandeelhouders, het management en de raad van bestuur. Andere belanghebbenden zijn onder meer werknemers, klanten, crediteuren, leveranciers, toezichthouders en de gemeenschap als geheel.

Corporate governance is een belangrijk element geworden, zowel in India als wereldwijd. De verwachtingen van de belanghebbenden zijn extreem hoog en de controle door regelgevende instanties en investeerders is ongelooflijk streng. Als gevolg hiervan nemen Indiase bedrijven proactief maatregelen in deze richting. In de toekomst is een van de grootste uitdagingen voor bestuursleden het creëren van een vertrouwensbasis bij het management, de investeringsgemeenschap, toezichthouders en het publiek. Er staat veel op het spel en de foutmarge is klein, en naarmate er nieuwe normen ontstaan, blijft één ding duidelijk: de verantwoordelijkheid voor het toepassen van deugdelijke bestuurspraktijken is volledig bij de directeuren en functionarissen van het bedrijf gelegd.

Mijn favoriet is Harvard Business School. Hij ontdekte dat ‘op ethiek gebaseerde’ bedrijven hun nettowinst met 756% verhoogden, vergeleken met slechts 1% voor bedrijven die winst voorop stellen. Mijn boodschap vandaag is dat principieel economisch gedrag een langetermijninvestering is in de veiligheid van naties. De wereld kan zich geen economisch wangedrag veroorloven. Tegenwoordig zijn multinationale ondernemingen overal aanwezig om de wereld naar de volgende grens van globalisering te leiden – door middel van principiële gedragscodes die de rechtsstaat versterken. Niet alleen de letter van de wet – niet alleen minimale naleving van een basiscode. Maar in plaats daarvan iets dat echt een verschil zal maken! Principiële gedragscodes die in de eerste plaats beantwoorden aan de morele grondslagen die ten grondslag liggen aan alle wetten. Op principes gebaseerde gedragscodes die objectieve en meetbare normen stellen. Op principes gebaseerde gedragscodes die gebruikmaken van onafhankelijk toezicht – en transparante communicatie met het publiek vereisen.

Essentiële principes van corporate governance:

o Discipline in operaties
o Transparantie in transacties en toelichtingen
o Verantwoording aan aandeelhouders
o Verantwoordelijkheid voor het handelen van het bedrijf
o Maatschappelijke Verantwoordelijkheid
o Groepsdynamiek verbeteren en individuele talenten mobiliseren
o Verbeter mechanismen voor vroegtijdige waarschuwing voor kritieke risico’s
o Beperking van aansprakelijkheidsblootstelling
o Bouw geloofwaardigheid en vertrouwen op bij belanghebbenden
o Integratie van duurzaamheid als bedrijfswaarde

Wat is het Satyam-fiasco?

Voor mij is de zaak van Satyam een ​​typisch voorbeeld van fraude die uiterst moeilijk op te sporen en te voorkomen is. De voorzitter van Satyam heeft ijverig een plan uitgebroed om zijn belanghebbenden op te lichten en voordeel voor zichzelf te behalen.

Er is voldoende wetgeving om dit soort economische en corporate governance delicten aan te pakken. In een mondiale omgeving zijn de principes belangrijk omdat de regels niet alle situaties kunnen dekken, maar er zijn de volgende observaties die niet-naleving in India aanmoedigen:

Niet-naleving wordt door bedrijven nooit serieus genomen omdat er een minimumboete op staat.
Minimale straf van een paar honderd roepies
De meeste overtredingen kunnen worden verzwaard door het betalen van de boete.
De overheidsdienst beschikt over de juiste expertise of mankracht om niet-naleving op te sporen
Het Openbaar Ministerie beschikt ook niet over een deskundige die gespecialiseerd is in dit soort expertise, waardoor de meeste overtreders niet kunnen worden vervolgd.
Gebrek aan politieke wil
Typische Indiase houding die “chalta hai” is

Suggesties:
Zware straffen, d.w.z. levenslange gevangenisstraf voor overtreders
Er moet een gespecialiseerd onderzoeksbureau komen en dat moet bevoegd zijn om de beste vakmensen in dienst te nemen.
Meer macht voor de onafhankelijke bestuurders en ze zouden de professional moeten kunnen inschakelen om de bedrijfsadministratie / -rekeningen uit te leggen.
Effectieve en continue training van alle medewerkers
Klokkenluidersregeling moet verplicht worden gesteld voor alle bedrijven

Het principiële gedrag van multinationale ondernemingen is absoluut essentieel om de zaden van stabiliteit en welvaart voor iedereen te zaaien. Multinationale ondernemingen vertegenwoordigen een derde van het wereldwijde bruto binnenlands product en twee derde van de wereldhandel. Multinationals kunnen een krachtige positieve invloed uitoefenen, vooral in landen waar de regeringen een sterke traditie van democratie en rechtsstaat missen. Daarom is het voor multinationals niet langer voldoende om gewoon te doen wat legaal is. In elk geval moeten multinationale ondernemingen doen wat juist is – door hun gedrag, niet alleen door hun woorden.

In een toespraak getiteld “The Next Frontier of Globalization: Principled Codes of Conduct that Reinforce the Rule of Law”, vertelde Parrett wereldwijde leiders op het gebied van ethiek en zaken, evenals vertegenwoordigers van niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) en academische instellingen, dat globalisering en de wereldwijde veiligheid zelf zou in gevaar kunnen komen, tenzij multinationale ondernemingen ethisch gedrag ontwikkelen dat zich houdt aan waarden en principes in plaats van aan een simpele geschreven wet.

Indiase wetgevers voelen de behoefte om de verdiensten te bepalen van het aanmoedigen van een op principes gebaseerde benadering (zoals in het geval van de gecombineerde code in het VK) van naleving – waarbij de aard, omvang en complexiteit van een bedrijf naleving en openbaarmaking bepalen – in plaats van een standaard op regels gebaseerde benadering van universele naleving (zoals in de VS). Bedrijven in India moeten de kans krijgen om te bepalen welke praktische zaken moeten worden nageleefd en voor andere waarvoor ze passende en logische verklaringen kunnen geven voor niet-naleving. Dit stelt hen in staat om waar mogelijk hun oprechte intentie om te voldoen aan te tonen en in andere gevallen transparante openbaarmakingen te doen.

In India worden richtlijnen voor corporate governance gegeven in clausule 49 van de noteringsovereenkomst en in verschillende secties van de Companies Act. Experts uit de branche zijn van mening dat de prestaties en bijdragen van deze bestuurders, eenmaal benoemd, objectief moeten worden gecontroleerd en beoordeeld, waarbij collegiale toetsingen dienen als middel voor dergelijke beoordelingen. Er is een sterker kader voor corporate governance nodig om financiële fraude van het Satyam-type te voorkomen. Er is behoefte aan versterking van regelgevers en vennootschapswetten om de corporate governance te verbeteren, aldus het ministerie van Handel. Een nieuwe Companies Bill, die in behandeling is bij het parlement, zou de regels voor accountants aanscherpen. Het nieuwe wetsvoorstel heeft tot doel verouderde wetten te herzien om het groeiende bedrijfsleven in India te helpen internationale best practices over te nemen en raden van bestuur en senior management meer verantwoordelijkheid te geven.

Wat in gedachten moet worden gehouden, is dat in India voldoende waarborgen worden geboden in de vorm van verschillende wetten, maar dat de opgelegde straf relatief laag is en daarom zijn overtreders niet bang om gestraft te worden. Alleen als de op te leggen straffen streng worden gemaakt en een afschrikkende werking hebben, kan worden verwacht dat dergelijke fraude in de toekomst kan worden bestreden. Bovendien is er geen expertise van handhavingsautoriteiten om economische misdrijven op te sporen en te verhelpen. Er moet een apart orgaan worden opgericht om zaken te beoordelen en wetten en andere bepalingen uit te voeren die gericht zijn op het terugdringen van dergelijke misdrijven. Er is ook een gebrek aan politieke wil om dergelijke misdrijven aan te pakken, politici stellen zich mild op en laten het onderzoek en andere essentiële stappen over aan het CBI, dat niet een instantie is die speciaal is ontworpen om dergelijke witteboordencriminaliteit aan te pakken. Tenzij er voldoende redenen zijn voor de ongelovigen om bang te zijn voor strafbepalingen die hen de rillingen bezorgen. Dergelijke inbreuken zullen blijven voorkomen en we zullen blijven nadenken over het vinden van manieren om ze te bestrijden.

Previous articleVoordelen van het inhuren van vastgoedadvocaten bij het kopen van huizen
Next articleHet verschil tussen onroerende voorheffing en persoonlijk eigendom

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here