Brief inbreuk op auteursrecht - Wat nu te doen?

Hoewel bekend onder veel verschillende namen, zoals een opzeggingsbrief, kennisgevingsbrief en dreigbrief, moet elke brief waarin wordt aangegeven dat u eigenaar bent van een auteursrecht en uw schending van die auteursrechtauteur, serieus worden genomen. Een dreigbrief voor inbreuk op het auteursrecht is een brief of e-mail van een vermeende eigenaar van het auteursrecht waarin wordt gedreigd juridische stappen tegen u te ondernemen als u niet stopt met het gebruik van een werk waarin hij het auteursrecht claimt. De brief begint meestal met de vermelding wie de afzender en eigenaar en/of auteur van het auteursrechtelijk beschermde werk is. Vervolgens geeft het een verwijzing naar het werk zelf, dat een bijbehorend registratienummer bij het United States Copyright Office kan bevatten, en identificeert het gebruik waarvan wordt beweerd dat het een inbreuk op het auteursrecht is.

Vaker wel dan niet, is er algemene taal met betrekking tot de mogelijke schade die beschikbaar is, en het beschrijft de vereisten. Hoewel elke letter tot op zekere hoogte uniek is, zijn verzoeken dat over het algemeen niet. In een brief over inbreuk op het auteursrecht wordt meestal gevraagd om het vermeende gebruik voor een bepaalde datum stop te zetten, kan er voor een bepaalde datum om direct contact met de afzender worden gevraagd, kan een soort geldelijke betaling worden geëist in de vorm van een licentie met terugwerkende kracht of anderszins, en kan om een ondertekende overeenkomst waaruit blijkt dat u bereid bent om aan de vereisten te voldoen. Uiteindelijk zal in de brief worden vermeld dat het niet reageren op verzoeken kan leiden tot toekomstige acties, waaronder mogelijk rechtszaken wegens inbreuk op het auteursrecht.

Het is belangrijk om te begrijpen waarom u een dreigbrief voor inbreuk op het auteursrecht zou ontvangen. Doorgaans zal de eigenaar van een auteursrechtelijk beschermd werk een vorm van toezicht gebruiken om ongeoorloofd gebruik door anderen van zijn auteursrechtelijk beschermde werk te identificeren. Wanneer dergelijk gebruik wordt vastgesteld, is de meest gebruikelijke eerste stap het sturen van een brief, in plaats van direct een rechtszaak aan te spannen (merk op dat een brief niet wettelijk verplicht is, en het is de discretie van de eigenaar van het auteursrecht om te bepalen hoe verhaal kan worden gezocht voor eventuele vermeende schade). Er zijn veel redenen waarom eigenaren van auteursrechten dergelijke brieven sturen, onder meer om hun bestaande auteursrecht te beschermen, om ongeautoriseerd gebruik te voorkomen en om de blijvende waarde van hun auteursrecht te waarborgen. Sommige eigenaren van auteursrechten beschouwen de handhaving van auteursrechten zelfs als een extra bron van inkomsten. Dit geldt des te meer omdat in het digitale tijdperk de toegang tot de verschillende werken gemakkelijker is dan vroeger. Gebruikers kunnen dus auteursrechtelijk beschermd materiaal gebruiken zonder het te weten. Dat gezegd hebbende, is er geen intentievereiste onder de wetgeving inzake inbreuk op het auteursrecht, en de gebruiker heeft een bevestigende plicht om te bevestigen dat dergelijk gebruik van een werk legaal is.

Als u een brief met een inbreuk op het auteursrecht ontvangt, heeft u verschillende opties. De eerste is om te voldoen aan en te stoppen en af ​​te zien van elk gebruik van het inbreukmakende werk. Hoewel dit voldoende kan zijn om het probleem op te lossen, zoals hierboven vermeld, kunnen er aanvullende vereisten zijn vanwege een licentie met terugwerkende kracht of andere verzoeken. De tweede optie is het identificeren van mogelijke verdedigingen onder de auteursrechtwetgeving, waaronder redelijk gebruik. Hoe dan ook, het is belangrijk dat u bevestigt dat de auteursrechteigenaar een geldig auteursrecht heeft, het aantal auteursrechtregistraties waarop het vertrouwt en uw uiteindelijke financiële en juridische blootstelling in het specifieke geval voordat u handelt. Raak niet in paniek en trek geen overhaaste conclusies totdat u de belangrijke problemen heeft onderzocht die inherent zijn aan een inbreukzaak op het auteursrecht.

Previous articleDigitaal bewijs en gerechtelijke procedures
Next articleZijn mobiele flitspalen legaal in Virginia?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here