Beëindiging van mede-eigendom van onroerend goed in Hawaï

Er zijn momenten waarop mede-eigenaren van onroerend goed in Hawaï verwikkeld zijn in een geschil en niet langer mede-eigendom van dat onroerend goed willen voortzetten, of een partij betaalt de hypotheek niet meer af en de betalende partij wil het nee verwijderen. – een deel van de titel betalen. De vraag die in het algemeen volgt is wat de mogelijkheden zijn van de mede-eigenaars indien zij een dergelijke relatie wensen te verbreken.

Bij gebreke van een voorafgaande schriftelijke overeenkomst tussen de mede-eigenaars die de verplichtingen van elk en de voorwaarden voor geschillenbeslechting specificeert, worden de mede-eigenaars in wezen geconfronteerd met twee opties:

(1) tot overeenstemming komen om het geschil op te lossen of
(2) de mede-eigendomsrelatie beëindigen door middel van een door de rechtbank gecontroleerde splitsingsprocedure overeenkomstig hoofdstuk 668 van de herziene wetten van Hawaï (Hawaii Real Estate Partition Law).

Gezamenlijke eigenaren moeten eerst proberen hun meningsverschillen op te lossen en een compromis te bereiken. Door een dergelijk compromis te bereiken, zouden de gezamenlijke eigenaren geen splitsingsactie in Hawaï nodig hebben, wat een erg duur proces kan zijn. Als de zoektocht naar een dergelijke overeenkomst echter een doodlopende weg blijkt te zijn, dan is een partitie-actie in Hawaï noodzakelijk.

Bij een splitsingsactie in Hawaï spant een of meer van de eigenaren een rechtszaak aan tegen de overgebleven eigenaar of eigenaren. De indienende partij is ook verplicht om zich als partij aan te sluiten bij elke persoon die een wettelijk of billijk recht, titel of belang heeft of beweert te hebben in het eigendom dat in de rechtszaak wordt beschreven.

Zodra een splitsingsprocedure in Hawaï is ingediend, is de rechtbank bevoegd om het onroerend goed te verdelen door (1) verdeling in natura of (2) verdeling door verkoop. Een “verdeling in natura” vindt plaats wanneer de rechtbank het eigendom fysiek verdeelt en elke eigenaar uiteindelijk een individueel deel van het eigendom beheert. Een “aandeel door verkoop” wordt bereikt door het hele pand op een openbare veiling te verkopen en de opbrengst onder de eigenaren te verdelen op basis van hun respectieve belangen in het pand.

De rechtbanken geven de voorkeur aan eerst een verdeling in natura, maar als een dergelijke verdeling niet haalbaar is, gaat de rechtbank over tot een verdeling door verkoop. Zoals u kunt zien, is het beëindigen van een mede-eigendomsrelatie in onroerend goed niet zo eenvoudig en kostbaar. Daarom moet u een Hawaïaanse advocaat raadplegen die ervaring heeft met het oplossen van geschillen over onroerend goed in Hawaï.

Previous articleEr kunnen voordelen zijn aan het opnemen in buitenlandse staten
Next articleCybercriminaliteit en oplossingen

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here