Aankoop van onroerend goed op Cyprus

De geografische ligging van Cyprus tussen Europa, Azië, het Midden-Oosten en Afrika, evenals de gevestigde juridische, bank- en boekhoudkundige infrastructuur moedigen lokale en buitenlandse zakenmensen aan om in onroerend goed te investeren. Een aanzienlijk voordeel van het Cypriotische rechtssysteem is de bescherming van eigendom zonder discriminatie. Dat wil zeggen, volgens de Cypriotische wet kunnen Cypriotische burgers en buitenlanders alle rechten genieten die verbonden zijn aan het eigendom van hun eigendom zonder enige inmenging van de staat of individuen. Bovendien is Cyprus sinds 2004 lid van de EU en heeft het in 2008 de euro ingevoerd. Hierdoor is het verwerven van onroerend goed op Cyprus gemakkelijker geworden.

Cyprioten en EU-burgers:

Volgens de Cypriotische wet kunnen Cyprioten en EU-burgers alle eigendommen zonder beperking verwerven.

Burgers buiten de EU:

Voor niet-EU-burgers zijn er beperkingen op het type en de grootte van onroerend goed dat ze mogen kopen. Concreet kunnen niet-EU-burgers een huis/appartement/bouwgrond/grond kopen tot 4.014m2. Er moet op worden gewezen dat niet-EU-burgers ook een winkel kunnen kopen, op voorwaarde dat de winkel alleen voor zakelijke doeleinden wordt gebruikt. Bovendien moet erop worden gewezen dat Cypriotische bedrijven waarvan de aandeelhouders niet-EU-burgers zijn, commerciële kantoren en een verblijfplaats voor hun buitenlandse werknemers kunnen verkrijgen, aangezien zij een volwaardig kantoor hebben.

In overeenstemming met de bepalingen van de Acquisition of (Foreign) Real Estate Act (Cap.109), moeten niet-EU-burgers die onroerend goed in Cyprus willen kopen, een aanvraag indienen bij het districtskantoor in het district waar het onroerend goed zich bevindt.

De aanvrager dient bij de aanvraag de volgende documenten/gegevens over te leggen:

• Ingevuld en ondertekend Comm 145-formulier

• Koopovereenkomst

• Financiële situatie (bijvoorbeeld een bankafschrift)

• Details van eigendom en huidige eigenaar

• De betalingsvoorwaarden en de wijze van verkrijging

• Een kopie van het paspoort van de aanvrager en echtgenoot. Als de echtgenoot niet dezelfde achternaam heeft als de aanvrager, moet een huwelijksakte worden overlegd.

• Kopieën van onderzoeksplannen van de overheid

De goedkeurings-/afwijzingsbrief van het stadsdeelkantoor kan tot ongeveer zes maanden duren. De eiser kan in de tussentijd echter het door hem gekochte goed in bezit nemen.

Eigendomsoverdracht :

De eigendomsoverdracht van onroerend goed vindt plaats bij het Department of Lands and Cadastre. De volgende documenten moeten worden overlegd:

• Aanvraagformulier N207;

• De akte van inschrijving van de woning;

• Kopie van de goedkeuring van het districtskantoor;

• Bewijs dat alle onroerendgoedbelasting is betaald;

Vergoedingen en kosten:

Wanneer een koper het onroerend goed op zijn naam registreert bij het districtslandkantoor, zal hij de overeenkomstige overdrachtskosten moeten betalen die worden berekend op basis van de marktwaarde van het onroerend goed op het moment van ondertekening van de contracten. Zie Tabel 1 voor meer informatie.

Waarde van de woning in euro / Overdrachtskosten (%)

Minder dan € 85.430,10 / 3

€ 85.430,10 – € 170.860,14 / 5

Meer dan € 170.860,14/8

tafel 1

Onroerend goed belasting :

Volgens artikel 3 van Wet 24/1980 is de eigenaar van onroerend goed verplicht een jaarlijkse onroerendgoedbelasting te betalen, zoals hieronder weergegeven.

Waarde (€) / Jaarlijkse belasting (%)

Minder dan 40.000 / 0,6

40.001-120.000 / 0,8

120.001-170.000 / 0,9

170.001-300.000 / 1.1

300.001-500.000 / 1.3

500.001-800.000 / 1.5

800.001-3.000.000 / 1.7

Meer dan 3.000.000 / 1.9

Zegelrecht:

Gewoonlijk moet de koper zegelrechten betalen van 0,15% van de waarde van het onroerend goed tot € 170.860,14 en 0,20% voor meer dan € 170.860,14. Het contract moet binnen 30 dagen na ondertekening worden ondertekend. Houd er rekening mee dat als u het zegelrecht niet op tijd betaalt, u het zegelrecht plus een boete moet betalen.

Previous articleS-Corporation – Maak de keuze
Next article5 tips voor het inhuren van de beste bedrijfsjurist

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here